24/5 — 1/6/2019

59. Mezinárodní festival filmů
pro děti a mládež

Chceš se se svou kapelou představit na jednom z nejstarších a nejrespektovanějších filmových festivalů v Evropě? Podej si přihlášku, získej nejvíc hlasů a zahraj si na 59. Mezinárodním festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně ve festivalové koncertní zóně ENAPO. Vystoupení je určeno pro dospělé publikum. Vyhrají 3 nejlépe umístění soutěžící (založeno na on-line hlasování veřejnosti). Výhercům bude umožněno vystoupit na profesionálním pódiu a ukázat festivalovému publiku to nejlepší z jejich tvorby.

 

Přihlašování kapel a podmínky:

Kapela musí být schopna zahrát set o délce 70- 90 minut v kterémkoliv z termínů od 24. 5. - 1. 6. 2019. Závaznou přihlášku je nutné podat do 16. prosince 2018 (včetně) na webu kapely.zlinfest.cz pomocí online formuláře.

Součástí přihlášky musí být krátký souvislý informační text o kapele (maximální rozsah půl normostrany), 3 promo fotografie, min. 3 mp3 ukázky, případně videoklip kapely nebo jeho YTB link. V rámci vystoupení na festivalu bude účinkujícím zajištěno občerstvení a proplaceny cestovní náklady - maximálně do výše 2.500Kč. Výherci hlasování dodají 4 ks CD nebo EP do soutěže pro diváky. Jedna z kapel může získat titul „Kapela 59. Zlín Film Festivalu“ a z toho plynoucí benefity. Viz. níže.

 

Online hlasování veřejnosti - leden až březen 2019:

Online hlasování probíhá na webu kapely.zlinfest.cz od 15. ledna do 31. března 2019 (včetně).

 

Vyhodnocení soutěže - duben 2019:

Vyhodnocení soutěže proběhne 10. dubna 2019. Vítězi se stanou první 3 soutěžící kapely / interpreti s největším počtem hlasů. Vítězové budou kontaktováni pořadatelem a bude s nimi následně dohodnut termín vystoupení. V případě, že některý z vítězů nebude schopen v daném termínu vystoupit, bude nahrazen kapelou, která se umístila v hodnocení na prvním nevýherním místě. Ke třem vítězům může být přiřazen jeden černý kůň, kterého si zvolí pořadatel. Tento černý kůň může, ale nemusí, být vybrán z účastníků soutěže.

 

Volba „Kapely 59. Zlín Film Festivalu“

Volba „Kapely 59. ZFF“ probíhá formou hlasování veřejnosti během konání 59. Zlín Film Festivalu pomocí online hlasovacího systému na webu kapely.zlinfest.cz.

 

Ceny pro výherce hlasování

Vítězná kapela bude moci užívat titul „Kapela 59. Zlín Film Festivalu“ a v následujícím roce se stane předkapelou jednoho z hlavních interpretů vystupujícího na ZFF.

Dále obdrží příspěvek pro natočení videoklipu ve výši 15.000,- Kč.

ZFF si také po předchozí termínové domluvě vyhrazuje právo využít finálové účastníky pro vystoupení kapely na jednom koncertu během roku 2019/2020. Kapele pak hradí ZFF nutné cestovní náklady.

 

Pozn.: Pořadatel soutěže FILMFEST, s.r.o. (dále jen pořadatel) si vyhrazuje právo pravidla soutěže kdykoliv změnit, soutěž zkrátit, prodloužit či bez náhrady ukončit. Pořadatel si také vyhrazuje právo do hlasování dle svého uvážení nezařadit nevhodné, nebo jinak do konceptu programu Zlín Film Festivalu nezapadající soutěžící. Zasláním přihlášky kapela souhlasí s pravidly soutěže a potvrzuje, že všichni zúčastnění jsou s nimi seznámeni. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na pořadateli soutěže. Vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou je vyloučeno. Účastník není oprávněn místo výher požadovat finanční plnění. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika a závazky související s výhrami v soutěži. Pořadatel si vyhrazuje právo do výsledků hlasování dle svého uvážení zasáhnout tak, aby nedocházelo k poškození kvality soutěže, dobrého jména a prestiže programu Zlín Film Festivalu.


V případě dotazů kontaktujte: michal.baranek@zlinfest.czPřihlásit kapelu